عدم تقارن در طراحی سایت چیست؟

عدم تقارن در طراحی سایت چیست؟

 پنجشنبه 16 آبان 1398

نامتقارن بودن طراحی سایت:

سال 2016 همچنین،  قاعده تقارن را شکست ، که مدت زمان طولانی این صنعت و  هنر را تحت سلطه خود قرار داده بود. بسیاری از طراحان ، طرح های نا متقارنی  ایجاد کردند که در کناره های چپ و راست صفحه نمایش ، به درستی توازن  نیافته بودند. به عنوان مثال طراحی وب سایت بزرگ culture.pl، و یا بهم ریختگی و  بی نظمی سایت در dada-data.net ، و durimel.io که قبلا به آن اشاره شد،  قابل مشاهده است.